Reserva dels espais UIB per a entitats externes

*: Camp obligatori

Dades del sol·licitant

*
*
*
Població *
*
*
*
*
*
Repetiu correu de contacte*

Us agrairem que reviseu que totes les dades són correctes abans de continuar endavant amb el formulari.

Dades de l'activitat

*
*
*
*

Dades de l'espai

*
*

Indicau si es requereix connexió a Internet:

Indicau si es requereix aula de videoconferència:*

Altres necessitats

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.