Coneix amb un clic l'ocupació dels espais de la UIB i utilitza'ls per a les teves activitats!

Com pots fer-ho? 

És molt senzill: 

Descarrega al terminal (telèfon, tauleta...) un programa lector de codis QR, obre’l i captura amb la càmera fotogràfica el codi QR que trobaràs devora la porta d’accés de l’espai que vulguis consultar. En uns segons apareixerà en pantalla l’ocupació de l’espai.

Què trobaràs? 

Podràs accedir al calendari de reserves dels espais de la UIB en vista mensual, setmanal i diària. La formà gràfica d’expressió de les dades permet que, amb un simple gest, puguis saber quins són la disponibilitat i els usos de l’espai que vols consultar, amb indicació de les franges horàries en què l’espai està ocupat i l’expressió del concepte explicatiu de la reserva (codi i títol de l’assignatura que s’hi imparteix, nom del congrés, jornada o conferència que s’hi duu a terme, etc.).

Per què convé usar aquesta eina? 

Perquè podràs saber quina és la disponibilitat d’espais d’ús comú de l’edifici, i tindràs així l’opció d’usar-los per fer treballs en grup, reunions, assaigs de presentacions o de lectures de tesi, etc. Cal tenir en compte que, segons l’aula estigui oberta o tancada, per fer servir els espais disponibles s’haurà d’actuar de manera diferent:

a)  Si l’aula està oberta, es pot utilitzar sense que calgui cap tràmit

b)  Si l’aula està tancada, has de dirigir-te a la consergeria de l’edifici perquè, si escau, et puguin obrir l’aula.

Quin és l’objectiu final d’aquesta proposta?

Des de la UIB treballam per consolidar una cultura de la transparència. En aquest sentit, posar a l’abast de la comunitat universitària una eina d’aquest tipus és, a la vegada, una manera de satisfer les necessitats d’informació i una invitació a participar en la millor gestió de l’ocupació i els usos dels espais de la UIB.

Projecte: Sistema d’Informació Geogràfica de la UIB (SIGUIB)

Aquesta és una prova pilot que es duu a terme als edificis Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós i Antoni Maria Alcover i Sureda. Es preveu la seva implantació a la resta d'edificis per al proper curs acadèmic 2017-18.

Tots els suggeriments, comentaris i notificacions d’error que ens feu arribar seran benvinguts (delegat.rector@uib.cat).

 

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Centre de Tecnologies de la Informació