Mesures per millorar la seguretat viÓria al campus

 

El Consell de Govern de la UIB, a la sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2014, davant els problemes detectats en relació a la circulació de vehicles, tant als accessos com a l'interior del campus universitari, així com els relacionats amb l'estacionament dels vehicles en diferents àmbits va acordar les següents mesures relacionades amb la seguretat viària al campus:

  

SEGURETAT VIÀRIA AL CAMPUS

 

 

Mesures per millorar la circulació i l’estacionament al campus de la UIB

 

La circulació de vehicles, tant als accessos com a l’interior del campus universitari, genera problemes greus tant pel que fa a la mobilitat com a la seguretat i el confort de la població usuària.

 

Fa temps que s’han detectat un grapat de problemes relacionats amb l’estacionament dels vehicles en diferents àmbits (cotxes mal aparcats en interseccions de vials, a les places per a discapacitats, a les entrades dels edificis, etc.). Al campus hi ha una capacitat de pàrquings suficient per absorbir l’estacionament diari dels cotxes, fins i tot en les hores de més afluència. Per això, s’ha d’evitar aparcar en zones no habilitades i s’han d’utilitzar els aparcaments del campus de la forma més correcta possible.  


Cal recordar que el Reglament general de circulació afecta els usuaris de totes les vies i de tots els terrenys d’ús comú. Per tant, les normes de circulació són d’aplicació en les mateixes condicions i amb les mateixes conseqüències tant al campus com a fora. És a dir, la senyalització, tant horitzontal com vertical, del campus és de compliment obligat pel que fa a l’estacionament, l’excés de velocitat, etc.

 

D’altra banda, volem comentar-vos que, pel mal estacionament d’alguns vehicles, hi ha un problema greu de seguretat al campus relacionat amb el trànsit de vehicles d’emergències (ambulàncies, bombers, etc.) i també de transport públic (bus de l’EMT; a més, aquest problema s’ha agreujat darrerament).

 
Les principals accions que generen conflictes i que entre tots hauríem de ser capaços d’evitar són:

 
— Aparcar als espais reservats per a persones amb discapacitat, òbviament, en cas de no disposar d’autorització.


— Aparcar als espais reservats per a càrrega i descàrrega de mercaderies, si el vehicle no disposa d’autorització.

 

— Aparcar als espais reservats per a càrrega elèctrica, si no es disposa d’autorització.


— Aparcar damunt les voreres, al carril bici, o als espais on la senyalització tant vertical com horitzontal ho prohibeix.


— Aparcar en zones on no es permet el pas dels vehicles d’emergències ni de transport públic (bus de l’EMT).

 

— Aparcar en zones tancades puntualment per un esdeveniment al campus.

 

Per tant, es proposen les mesures següents:

 

     Mesures estructurals (millorar la senyalització vertical i horitzontal, elements dissuasius, etc.).

     Campanyes d’educació viària.

     En cas d’identificar un vehicle que incompleixi el Reglament general de circulació, especialment en el sentit anteriorment expressat, es pot requerir la presència de la Policia Local.