Competències

Les nostres competències són dirigir i coordinar les funcions referents a:

  1. La gestió de l'esport universitari.
  2. El projecte de campus saludable.
  3. La promoció de la salut en la responsabilitat social universitària.
  4. La gestió dels espais de la UIB.
  5. La valoració de propostes de modificació i reforma d'espais de la UIB.
  6. Les reserves d'espais de la UIB d'entitats internes i externes.
  7. L'ordenació i planificació del campus universitari.
  8. La gestió ambiental, la mobilitat i  la sostenibilitat.
  9. La gestió i el seguiment del projecte SmartUIB, en coordinació amb la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital